1 млн. лв. за реклама на туризма в Пловдив и Несебър

08.07.2012г.

1 млн. лв. за реклама на туризма в Пловдив и Несебър

Област Пловдив

 

Община Пловдив спечели проект за рекламиране на туризма по Оперативна програма "Регионално развитие" за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите. Разработен е съвместно с общините Асеновград и Родопи и носи името "Пловдив@ВиаДиагоналис".

 

Финансовата рамка на инициативата е малко над 470 хиляди лева, като съфинансирането от страна на община Пловдив е 5 %. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Основна цел е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на общините Пловдив - Асеновград - Родопи и диверсификация на туристическия продукт, съпътствана от намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

 

На фокус ще са представители на туристически агенции и туроператори, представители на туристическия бизнес, на музеи и туристически организации, специализирани групи с научни и хоби цели, неправителствени организации, занимаващи се със свързани с туризма дейности, в т.ч. консултативни съвети по туризъм на общините в региона, туристически дружества, браншови организации в сферата на туризма на регионално и национално равнище, организации на инвалиди, екоорганизациии и др. Крайните бенефициенти са туристи от България, чуждестранни туристи, ученици и студенти.

 

Проектът предвижда разработването на два туристически пакета. Единият е Via Diagonalis през вековете в региона, представящ най-интересните и посещавани туристически забележителности, като се включат и водещите културни ценности от другите две общини - Асенова крепост, Белинташ и др. Вторият се казва Манастирски тур, и ще представлява маршрут за поклоннически туризъм, включващ родопската "Света гора" и църкви от Пловдив.

 

Рекламна кампания ще бъде реализирана през пролетта на 2013 г., преди активния туристически сезон. За целите й ще бъдат подготвени рекламни филми и TV клипове, както и ще бъдат изработени брошура, пътеводител, карта, слоган и лого на бранда "Plovdiv@ViaDiagonalis".

 

Гарантирано се и участие на продукта в 3 туристически борси и изложения в страната или чужбина, както и в тематични изложения извън територията на страната: туристическо изложение Borsa mediterranea del turismo arheologico - Пестум, Италия, туристическо изложение TTR - Букурещ, Румъния, и участие в международна туристическа борса "Културен туризъм" - Велико Търново.

 

По същата приоритетна ос "Устойчиво развитие на туризма" на ОПРР европейско финансиране спечели и община Несебър. Проектът се казва "Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт" и е разработен в партньорство с общините Бяла и Голен Чифлик, както и СНЦ "Съюз на собствениците – Слънчев Бряг". Европейските средства се отускат за 2 години и са в максимален размер 433 394,40 лв.

 

Арт Виза България

Снимка: Мост по пътя Via Diagonalis - културен коридор, една от най-древните артерии по направлението запад - изток с трансконтинентално и дори световно значение.
Диагоналният път още от времето на Римската империя, та дори до днес е най-важната комуникационна ос между Запада и Изтока.