Откриване на проект

Откриване на проект "Изкуството в действие" - модерно изкуство за модерни хора от ЮЗУ "Неофит Рилски"

04.04.2014г.