„Кризисен ПР и план за действие по време на фирмени и институционални кризисни ситуации.“

„Кризисен ПР и план за действие по време на фирмени и институционални кризисни ситуации.“


КАЛЕНДАР:

16.05.2017 г. / гр. Благоевград гр. Благоевград - бизнес център, ул. "Иван Михайлов" №1, 7 ет., зала ПАРА (11:00 - 17:00 часа, с 2 кафе паузи)

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0888197743

ЗА ДАННИ ЗА ФАКТУРА: ТУК или на и-мейл: art.visa.bulgaria@gmail.com

ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК: 120 лв.

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

 

Тема 1. Видове кризи. Ключови стъпки по време на криза.

 

Тема 2. Планиране – цялостна антикризисна програма на институцията. Изработване на кризисен комуникационен план.

 

Тема 3. Възможни проблеми при реализация на PR кампанията (казуси: бизнеси, IT технологии,роли и експерти). Позициониране на институцията – послания (казуси: реакции при кризи, една институция – един глас).

 

Тема 4. Комуникации с медиите по време на криза (казуси: тероризъм, защита на потребителите) - комуникации с вътрешните и външните публики, онлайн комуникации, социални мрежи.

 

Тема 5. Контрол и оценка на ПР кампанията. 

 

ЛЕКТОР: д-р Мария Любенова