Мари-Шантал Биела

Мари-Шантал Биела


Френски художник - модернист, един от най-големите съвременни ценители на българската литография
детайли
Мария Върбанова

Мария Върбанова


Модернист и хиперреалист
детайли
Марияна Кушева

Марияна Кушева


Склулптор - новатор
детайли
Мая Петрова

Мая Петрова


Художник - живописец
детайли
Милена Милушева

Милена Милушева


Живописец - експериментатор и експресионист
детайли
Надя Димчева

Надя Димчева


Художник - живописец
детайли
Надя Станчева

Надя Станчева


Живописец - класик
детайли
Нина Златева

Нина Златева


Художник - наивист
детайли
Огнян Кузманов

Огнян Кузманов


Живописец - абстракционист
детайли
Павел Митков

Павел Митков


Живописец и символист
детайли