Хераклея Синтика не е Петра

24.09.2012г.

Хераклея Синтика не е Петра

Търсенето на името на античното селище в местността Кожух има дълга история.

 

Хераклея Синтика е един от най-значимите археологически комплекси в долината на Средна Струма,

а най-ранните писмени сведения за района се срещат още в Омировите "Илиада" и "Одисея", книгите на Тукидид и Аристотел. Макар историческата информация от античността да е сравнително подробна, един от големите проблеми на съвременната наука е точната локализация на древните полиси. През 1930 година селището се споменава за първи път в публикация, като се основава на сведения от Тит Ливий за нападенията на Филип V Македонски срещу крепостта Петра, обитавана от тракийското племе миди.

През 1958 г. след изследвания се потвърждава името на града – Петра

През 1965 година останките от града са обявени за археологически и природен паметник на културата с национална важност. Въпросът за името на античния град е решен едва през 2002 г. Тогава във фонда на историческия музей в Петрич е предадена масивна мраморна стрела с надпис на латински език, от който става ясно името на античния град - Хераклея Синтика. Епиграфските сведения намират потвърждение в книгите на Тит Ливий, Диодор, Страбон, Плиний Стари и Клавдий Птолемей.

Градът е бил населяван първоначално от тракийското племе синти.  През античността те са живели в земите на Стримон (териториите по течението на река Струма).

Обществено-икономическото състояние на синтите в долината на Стримон било толкова напреднало,

че започнала появата на селища от градски тип в техните земи. Намерените писмени находки са основно на гръцки език, но съществуват и такива с латински надписи. Открити са останки и от население с трако-гръцки произход, като не се изключва възможността да е имало и романизирана класа. При проведени археологически проучвания се установява, че градът е имал интензивен живот, за времето си е бил и много модерен.

Има наличие на канализация

и са открити останки от занаятчийски работилници с множество готови и недовършени фигури. Открити са още монети и две оброчни плочки – на Херакъл и на Артемида. Влиянието на средиземноморския климат, наличието на извори с топла минерална вода, естествената природна защита, икономическата стабилност на местността и минаващият оттук път от Егейско море към вътрешността са предпоставка за активен културен и търговски живот. В резултат на направените научни публикации

заключението е, че Хераклея Синтика е един от малкото сигурно локализирани големи антични центрове в района на средна Струма. А след подновените разкопки на 26 септември 2012 година се установява, че

древният град Хераклея Синтика край Петрич не е Петра!

Сотир Иванов, директор на историческия музей в южния град разказва,че името на града идва от тракийското племе синти, живяло първоначално на Лемнос около VІІІ век пр.Хр. Самите гърци пишат в своите летописи за синтите, че под натиска на гръцката колонизация по крайбрежието, са се изнесли и заели това пространство - между Рупелския проход на юг и на север Кресненското дефили по долината на р. Струма. Определят ги като трако-пелазгийско племе.  Пелазги, траки и след това гърците - това са миграционните вълни, оказали влияние архитектурния и облик на региона и история

Синтите са били интересни с това, че секли собствени монети

В средата е кривакът на Херакъл - отгоре Хераклея, а отдолу Синтика. Градът се самоуправлявал. На този етап на разкопките, Хреаклея Синтика съществува като град с градски институции от ІV век пр.Хр. до VІ век след Хр., или в продължение на 1000 години.

В историческия музей в Петрич се пази надпис на император Галерий от 308 година, по който се разбира, че той е посетил град Хераклея Синтика и неговото обръщение към магистратите на града е поставено върху камък. Това са 24 реда латински надпис, с намирането на този надпис през 2004 г., стана ясно името на града – Хераклея Синтика. Разкопките през 2007 г. разкриват градската инфраструктура, занаятчийска работилница, улици и стълби. Открита е и работилница за теракотени антични маски и фигури, включително и образци на маски, както и калъпи за тях. В нея са се правели и различни статуетки - на бог Дионис, предназначени за украса, което улеснява датирането на работилницата на ІІ – ІV век.

Благодарение на нея се разбира и за движението на нашественици в региона - по времето на упадъка на Римската империя

Директорът на историческия музей в Петрич припомня, че пророчицата Ванга, приживе твърдяла, че в града до Кожух е бил убит царски син.

Дълго време се е смятало, че това не е истина, защото се считало, че Хераклея Синтика и Петра са еднин и същи град. "Но след последните разкрития, това наистина е възможно", коментира Сотир Иванов, защото

Хераклея Синтика е свързана и с последните трагични събития в македонския царски двор

Предпоследният македонски цар Филип V е имал двама сина – Персей и Деметрий. Разликата между тях е много малка тъй като те са от различни майки. Те имат доста различна политическа ориентация – Персей е антиримски настроен, докато Деметрий е проримски настроен. Персей, който се страхува, че властта може да премине в ръцете на неговия брат Деметрий, организира религиозно честване в Хераклея Синтика, което е много подробно описано в античните извори. Персей се страхува и от гнева на баща си и твърди, че няма нищо общо, затова натоварва своите хора в Хераклея Синтика да поканят Деметрий на това тържество и по време на вечерята е убит от един от приближените на Персей. Така се потвърждава тезата, че тук наистина е бил убит принц от царски двор и вероятен наследник.

Хераклея Синтика също е била и римска провинция. Ясно се вижда и каква културна, икономическа и политическа разлика се получава в един регион, който е с много малка територия, но гъсто населен и много интересен – долината на средна Струма.

 

Арт Виза България