Уникална антична пещ откриха в Созопол

01.04.2012г.

Уникална антична пещ откриха в Созопол

Област Бургас


Уникална голяма пещ от Архаичната епоха в края на 6-ти – 5-ти век пр. Хр. за изработване на фина керамика откриха в Созопол. Разкопките са част от продължаващите археологически спасителни разкопки на Южната крепостна стена.

 

"Пещта е с ширина на скарата на изпичане 2 метра и е много добре запазана", коментира ръководителя на експедицията Цоня Дражева. Към откритието са проявили интерес и учени от други европейски институти, а някои от тях вече са се присъединили към експедицията.

 

Предполага се, че пещта в Созопол е единствената на север от о. Тасос, Гърция. При проучването се е установило, че през времето на ранното християнство, тя е била пробита с християнски гробове. Дори са се опитали да я използват като една своеобразна гробница, доказателство за което са останките от две погребения, открити в нея и датирани към 5 век.

 

Продължават и откритията в Созопол, свързани с Некропола край християнската църква и с църквата на манастира "Свети Николай Чудотворец" и към момента е документирано, че в града са открити над 200 погребални структури 5 век, т.е. от началото на християнството до началото на 17 век. Очаква се да бъдат открити още такива, а трудът на археолозите доказва категорично, че става въпрос за едно свещено място, свързано с християнските символи на Черноморието.

 

Най-интересното е, че заедно с християнския Некропол, който е вкопан в по-ранния античен план на Аполония Понтийска, се открива и информация, свързана с активен икономически живот на този град във 7-6 в. Пр. Хр. Данните до сега за времето преди 2600 години са много оскъдни, защото досега не е имало подобни разкопки в района на Аполония. Тя е най-старият град на територията на източната част на Балканския полуостров и западното Черноморско крайбрежие и тук е царяло едно много активно производство на полуфабрикатни продукти, свързани с добива на мед, медна руда, правенето на бронз, още на желязо.

 

Спасителните разкопки продължават и те имат за главна цел да завършат всички архитектурни елементи на крепостната, на входа и църквата. Предстоят аварийна консервация и реставрация, която едновременно да дава шанс на посетителите, които без да влизат вътре, да могат да резгледат културно-историческото наследство. За туристите ще се направят площадки и дъсчени пътеки, от които да се наблюдават уникалните археологически паметници.


Арт Виза България