Светла Симеонова

Светла Симеонова


Родена на 29.09.1971 г. в гр. Добрич


Образование:

През 1994 г . завършва Колеж по изкуства в гр. Дупница

През 1999 г. завършва ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност Педагогика на изобразителното изкуство, специализация по Живопис при проф. Костов от ВТУ


Изложби:

Участия в студентски изложби в гр. Шумен и гр. Варна

Участия в национални изложби на художниците - педагози в гр. Велико Търново през 1999, 2000, 2005, 2006, 2010 г.

Участия в общи изложби на СБХ - клон Добрич в градовете Добрич и Пловдив

Участия с групата на художниците - педагози гр. Добрич през 2008, 2009, 2010, 2011 г.

II място на студентски конкурс - Почетен член на клуб "Преславска култура"

Награда на община Добрич за новаторски принос в областта на образованието през 2006 г .

Награда на община Добрич за отлично представяне на общинска изложба на художниците - педагози през 2010 г.

Ръководител на първата в страната школа за дигитална живопис към МЦ - Добрич

Съучредител на Национален конкурс за дигитална живопис и графика „Моята България”