Медийни политики и регулатори в България и Европа

25.12.2015г.

Новите регулативни механизми


детайли

Институционалният сайт в ролята на социален регулатор?

25.12.2015г.

България няма комуникационни стандарти за публичност на институциите
детайли

Комуникационни теории и дневен ред на обществото

25.12.2015г.

Институционалните сайтове - в основата на новия обществен дневен ред
детайли

Времето на New-age обществения дневен ред и интернет

25.12.2015г.

Институционалните сайтове - нов вид образователни медии
детайли