Несебър вече има план за управление на старините

12.12.2011г.

Несебър вече има план за управление на старините

Област Бургас

 

Планът за опазване и управление на старинен Несебър бе обсъден с гражданите на Несебър днес. По него са работили 60 специалисти от различни сфери: култура, туризъм, археология, история, геомеханика, картографиране, архитектура и др. Автентичният вид на Несебър като цяло е запазен, ще се наложи поправка за по-доброто хармонизиране в урбанистичната среда на църквите и старинните къщи.

 

Според иработения план за опазване и управление на старинен Несебър, всеки един жител на града трябва да получи от държавата специално изготвен наръчник с пълен набор от правила най-вече за правата на жителите, както и за техните задължения, свързани с опазването и развитието на града им. Той ще послужи и като задание за изработването на подробен устройствен план (ПУП), с която задача община Несебър вече се е заела. Предстои създаване на информационен център и отдел, отговарящ специално за стария Несебър.

 

 

Автор: Арт Виза България