За чудото на Златолист и Преподобна Стойна

За чудото на Златолист и Преподобна Стойна

19.08.2011г.