Зам.-министър Иво Маринов официално се мести в Пловдив

25.05.2012г.

Зам.-министър Иво Маринов официално се мести в Пловдив

Област Пловдив

 

Управлението на туризма се премества от София в Пловдив, след решение на правителството от тази седмица за промяна в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

С изменението местоработата на две от дирекциите в министерството - "Туристическа политика" и "Mаркетинг, реклама и информация в туризма", се премества от София в Пловдив. Промяната е в изпълнение на водената от Правителството политика по децентрализация и преместване на част от администрациите на централната изпълнителна власт извън столицата.  Децентрализацията ще съдейства за балансирано развитие на регионите и ще създаде потенциал за допълнителни дейности, свързани с административното обслужване извън столицата.

 

"Развитието на алтернативни форми на туризъм е приоритет за нашето правителство, а Пловдив и регионът са богато средище както на културно-исторически паметници, така и на множество СПА курорти" - думи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

 

В София остава да работи Националният туристически информационен център, който се намира на пл. "Света Неделя" №1. Дейността му ще бъде осигурена с трима служители. Това се налага за поддържане на добра комуникация с международни туристически организации като Световната организация по туризъм, Европейската туристическа комисия и други, както и за подпомагане изпълнението на ангажиментите на страната по над 50 сключени междуправителствени споразумения в областта на туризма.

 

Реално преместването на администрацията ще стане факт от 1 септември. Времето дотогава ще се използва за техническо и ресурсно осигуряване на функциите, изпълнявани от двете дирекции в ресор "Туризъм".

 

 

Арт Виза България