Ески Джамия – музей на религиите в България

08.09.2011г.

Ески Джамия – музей на религиите в България

Стара Загора

 

До края на месец октомври Ески Джамия в Стара Загора трябва да се превърне в първия в България музей на религиите. Стартът на проекта бе обявен от премиерът Бойко Борисов и министърът на културата Вежди Рашидов. Общата му стойност е 2 039 998 лв, а срокът на изпълнение - 135 дни.
Проектът се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие", приоритет "Устойчиво развитие на туризма".


Основната цел е да се създадат условия за устойчиво културно, социално и икономическо развитие, чрез реновиране на културната инфраструктура на Стара Загора. Предвидени са строително-монтажни работи и укрепване на сградата, реставрация на стенописите, благоустрояване на околното пространство, консервационно-реставрационни работи по интериора и екстериора на сградата на джамията, на археологическите структури в интериора на джамията и превръщането й в музей на религиите, както и оформяне на експозиция на музея.
Ще се акцентира върху задгробните вярвания на различни цивилизации.

 

Ески Джамия е една от малкото оцелели сгради след опожаряването на Стара Загора през Руско-турската освободителна война. Обявена е за архитектурно-строителен паметник на културата, а стенописите й за художествен паметник на културата от национално значение. Според строителния надпис изграждането е било завършено в края на 1409 г.

 

 

Автор: Арт Виза България