Велики Преслав

Област Шумен


Велики Преслав

Величественият град Преслав отдавна е забравен. А тук, през Х в., в бляскавите дворци на българските царе, украсени с изящна каменна резба, са се решавали съдбините на Европа.

 

След молитва в царската (титлата "цар" е равна на "император") Златна базилика монасите тръгвали да покръстват народите на Централна и Източна Европа, стигали дори и до някои скандинавски князе. Богослужебните книги за техните мисии са писани във великолепния царски манастир и освещавани пред неговите изумителни керамични икони. Не се учудвайте - българският език е един от четирите официални езика на християнската църква, един от двата живи езика в Европа със собствена писменост и единственият, за който са създадени три азбуки - руническа, глаголическа и кирилска (тя се използва днес).

 

Велики Преслав е построен в началото на IX век. В края на века е избран за поредна столица на българската империя, но само около сто години по-късно столицата е преместена отново и градът запада. Според съвременниците, когато някой чужденец влезел в тази българска столица, бил толкова впечатлен, че сякаш изгубвал ума си. Без думи оставал - не знаел с какво да сравни изписаните къщи от камък и дърво, високите дворци и църкви, украсени с мрамор, бронз, сребро и злато - в родината на чужденеца по това време имало само сламени колиби.

 

Но защо днес никой не си спомня за блясъка и величието на средновековната българска държава, защо произнасянето на името Велики Преслав, будило у тогавашните жители на Лондон, Париж и Рим същото усещане, каквото у днешните европейци будят имената на тези градове, сега не ни говори нищо? Защото през XIV век османското нашествие на Балканите измества цивилизационния център на Европа на запад, съдбините на континента вече се решават там, а величието остава в историята.

 

Но, ако отидете във Велики Преслав, докоснете старинните камъни и се заслушате в шепота на листата. Ще чуете тропота на конете - в марша им след поредната бляскава военна победа, шумоленето от свитъците на чуждоземните пратеници, звъна на царските наздравици и тихите въздишки на влюбените двойки.

 

 

Любопитни факти:

1. Преслав е избран за столица на народен събор през 893 г.

2. Градът е бил център не само на държавата, но и на "Златният век" на българската култура.

3. "Златната църква" в града е превъзхождала по блясък цариградската "Света София".

4. Велики Преслав е сред Чудесата на България.

5. Туристическа забележителност за културно-исторически туризъм.

6. Културно-исторически паметник, част от културно-историческото наследство на България.

 

 

Автор: Чудесата на България, вестник „Стандарт” / Топ 10 чудеса за 2011