Валерия Цанкова

Валерия Цанкова


За себе си е лаконична. Казва, че е жена - козирог, родена през 1986 г.

Отличителни белези: очи кафяви, вродена къдравост, неомъжена, неосъждана.

Съзнателна творческа дейност в областта на изобразителното изкуство - от 1996 г.

Умишлено развиване на творчески заложби - от 2007 г.