Борис Цветков

Борис Цветков


"Животът е безграничен извор на вдъхновение. От всички визуални изкуства, живописта за мен е най-добрия медиум между моята идея и това, което вижда публиката. Картините носят по голям емоционален заряд и условност, от колкото реалност и конкретност. Това наглася зрителя да е по-свободен в своето въображение.
Вдъхновявам се от реакциите и случките на околните, които поставям в своя особена ситуация и така изграждам цялостна композиция на отделната картина. Виждам темата, като цялостен разказ, който може да води в любима посока. Безброй техники ме карат да съм свободен в темите, изказа и атмосферите които избирам. Силата на картините е във взаимовръзката с техния настоящ наблюдател. Начинът, по който те въздействат е отключващ положителни емоции с отложено възприятие и този факт умножава удоволствието." - кратка лична творческа концепция на Борис Цветков
 
 
Борис междувременно е един от най-интересните млади български живописци. Интересен е с подчертано идейно отношение към живописната материя и третирането на глобални теми на макро ниво. Платната му дишат и се движат като при Салвадор Дали. Опаковането на детайлите в рамка от смисъл е качество присъщо на малцина. Може би е даденост, а може би провидение и фолософско търсене, съчетани в едно. Смело можем да класифицираме творчеството на Цветков, като част от най-съвременното и стойностно българско изкуство./ АРТ ВИЗА БЪЛГАРИЯ