„Изкуството да презентираш“

„Изкуството да презентираш“


КАЛЕНДАР:

26.05.2017 Г. / гр. Благоевград


детайли

"Институционални комуникации и публичност"


КАЛЕНДАР:

27.05.2017 г. / гр. Благоевград


детайли

"Изграждане на публична визия и репутация"


КАЛЕНДАР:

15.06.2017 г. / гр. Благоевград


детайли

"Работа със специализиран графичен софтуер"


КАЛЕНДАР:

20.05.2017 г. / гр. Благоевград

 


детайли