"Работа със специализиран графичен софтуер"


КАЛЕНДАР:

20.05. 2017 г. / гр. Благоевград гр. Благоевград - бизнес център, ул. "Иван Михайлов" №1, 7 ет., зала ПАРА (11:00 - 17:00 часа, с 2 кафе паузи)


ОПИСАНИЕ:

Курсът е комбинация от модули, които въвеждат в артистичната сфера на графичния дизайн и разкриват многообразието на компютърната графика. Фокусира върху свободно изразяване с изображения, графични обекти и текст, като разглежда основните елементи и принципи на дизайна, композиционни техники. Дигиталните канали днес действат едновременно като комуникационен посредник, проводник на реклами, културна индустрия, средство за образование и информация и обучението е изключително важно за естетизирането на средата, още за правилното възприятие на различните видове и жанрове изображения и послания.

 

Обучението застъпва принципите на работа с текст и изображения през:

  • селектиране, редактиране и обработка на цифрови изображения
  • инструменти за рисуване, ефекти
  • създаване на графики, редактиране и обработка на обекти
  • работа с цвят, векторизиране
  • създаване на публикации

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Иван Тренчев