"Новото тракийско злато" на Източните Родопи

21.02.2012г.

Област Кърджали

 

Първият туристически пътеводител за Източните Родопи вече е факт.  Изданието носи името "Новото тракийско злато" и е на български и английски език. Има за цел да подкрепи устойчивото развитие на Източните Родопи като стимулира развитието на екотуризма и биоземеделието. Трябва да насърчи още нови икономически алтернативи за намаляване на обезлюдяването, повишаване на жизнения стандарт на населението и стимулиране на производството на качествена храна. Обхванати са пет общини в Източните Родопи – Маджарово, Кърджали, Ивайловград, Крумовград и Стамболово.

 

Акцентът е поставен върху възможността в Източните Родопи, освен златни тракийски съкровища, да се открият природа и икономически потенциал, които да превърнат района в неповторима екодестинация. Изследвания показват, че нагласите в потребителите на туристически продукт в световен мащаб се променят в посока повишаване на изискванията към автентичността на изживяването, към качеството на обслужване, околната среда, спокойната, разнообразна и атрактивна почивка. Ще бъде създадена мрежа от местни предприемачи, които предлагат качествени туристически услуги.

 

Финансира се от Националната пощенска лотария на Холандия и се изпълнява от холандските природозащитни организации АРК и Авалон, в партньорство с български организации. По думите на зам-министърa на туризма Иво Маринов, пътеводителят е ценен, както за българите, които искат да преоткрият Източните Родопи, така и за чужденците, които ще намерят в Родопите неповторима екодестинация.

 

Арт Виза България