"Изграждане на публична визия и репутация"


КАЛЕНДАР:

15.05.2017 г. / гр. Благоевград гр. Благоевград - бизнес център, ул. "Иван Михайлов" №1, 7 ет., зала ПАРА (11:00 - 17:00 часа, с 2 кафе паузи)

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0888197743

ЗА ДАННИ ЗА ФАКТУРА: ТУК или на и-мейл: art.visa.bulgaria@gmail.com

ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК: 120 лв.

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

 

Курсът по овладяване на комуникационни умения за изграждане на добра идентификационна репутация и визия е предназначен за своевременно обхващане на важни знания и презентационни умения за представители на администрациите и за общинските фирми.  Овладяването на ключови ПР и презентационни умения са част от програмите за до-обучаване в умения за институционална култура от най-висок клас.

 

В рамките на лекционния курс се разчита на изучаването най-модерните подходи, тенденциите се набляга на същноста и стратегията за изграждане на програми за специализиран институционален кризисен PR. Подготовката за публични речи, формулирането и писането на послания, овладяване на уменията за професионално презентиране и динамична комуникация със заинтересованите страни – всичко това са способности ,които в практически план ще бъдат предадени и практически изпробвани от курсистите. За желаещите се прави модул за обучение в медийно поведение, за ключови представители на администрацията и лидери на колективни органи за управление.

 

Модули:

  •  представяне и усвояване на конкретни комуникационни практики за изграждане на личностна визия и добра идентификационна репутация
  •  същност на управлението на очакванията
  •  символен свят  и дрескод, обичайни жестове, език на тялото
  •  създаване на конкретен план за управление на институционалната репутация

 

Завършилите този курс  ще получат знания и увереност как да изграждат и да поддържат институционална култура и поведение от най-висок клас. Ще могат да създават положителен образ с лекота, да говорят пред различни публики, да участват в публични и институционални събития, да използват ефективно лостовете на вътрешните и външните комуникации.

 

ЛЕКТОР: д-р Мария Любенова