"Журналистиката в Web-2. Практически насоки за дигитални комуникации в уебсредата."


КАЛЕНДАР:

28.05.2017 г. / гр. Благоевград - бизнес център, ул. "Иван Михайлов" №1, 7 ет., зала ПАРА (10:00 - 16:00 часа, с 2 кафе паузи)

 

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0888197743

ЗА ДАННИ ЗА ФАКТУРА: ТУК или на и-мейл: art.visa.bulgaria@gmail.com

ЦЕНА ЗА ЕДИН УЧАСТНИК: 90 лв.

 

ОПИСАНИЕ:

Web 2.0 е термин, който описва второ поколение услуги и решения в световната интернет мрежа  World Wide Web, което е фокусирано върху възможността на хората свободно да си сътрудничат и да споделят информация в интернет. Обучението е в пряка връзка с дисциплините „Стилистика”, „Прагматика”, „Граматическа стилистика”, „Езиково редактиране”, както и с всички фундаментални теоретични дисциплини, изучаващи способността на съобщенията да въздействат („Теория на комуникациите”, „Телевизията като средство за масова комуникация”, „Радиото като средство за масова комуникация”, „Вестниците като средство за масова комуникация”, „Медийни жанрове” и т.н.)

 

Модули:

  • писане на електронна статия
  • създаване на новина
  • създаване на обява, реклама и прессъобщение
  • копирайтинг
  • SEO

 

Целта на курса е да фокусира върху промяната на реторична парадигма в ерата на интернет и засилващите се позиции на новите образователни медии в лицето на институционалните сайтове, на методите на влияние на социалните медии и платформи в интернет, на функцията на блоговете, на предназначението на електронните вестници и списания.

 

ЛЕКТОР: д-р Мария Любенова